Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 18.04.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Kulturni cental u Leskovcu
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Mirjana Petrović
2. 14:30 do 15:00 Podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Dejan Pešić

Predavanje je održanao sa ciljem upoznavanja poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim podsticajima u poljoprivredi i unapređenju poljoprivredne proizvodnje kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima.
Koordinator: Mirjana Petrović

Izvor: PSSS Leskovac