Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 07.02.2024. godine, sa početkom u 09:58 održana je predavanje, mesto Donja Bela Reka , opština Bor, Seoski dom
sa temama:
1. 09:58 do 10:30 eAgrar-obnova poljoprivrednog gazdinstva , savetodavac Ivana Stanković
2. 10:30 do 11:02 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Vladimir Stanković

Cilj najavljenog predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa uslovima obnove poljoprivrednog gazdinstva, preko platforme eAgrara, kao i sa regenerativnom poljoprivredom.
Koordinator: Ivana Stanković

Izvor: PSSS Negotin