Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 06.02.2024. godine, sa početkom u 11:30 održana je predavanje, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad, PSSS Jagodina
sa temama:
1. 11:30 do 12:00 Prolećna setva lucerka , savetodavac Milanka Miladinović
2. 12:00 do 12:30 Ishrana priplodnih junica , savetodavac Verica Lazarevic

Cilj predavanja je upoznati proizvođače sa vremenom i načinom prolećne setve lucerke i značajem pojedinih agrotehničkih mera u proizvodnji, takođe, upoznati proizvođače sa sa pravilnom ishranom priplodnih junica.
Koordinator: Milanka Miladinović

Izvor: PSSS Jagodina