Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 12.10.2023. godine, sa početkom u 09:18 održana je predavanje, mesto Kladovo , opština Kladovo, Kladovo
sa temama:
1. 09:18 do 09:56 Afrička kuga svinja , savetodavac Dragan Radosavljević
2. 09:58 do 10:31 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Zorica Petkanić

Cilj ovog predavanja jeste upoznavanje poljoprivrednika sa aktuelnim temama iz agrara.
Koordinator: Dragan Radosavljević

Izvor: PSSS Negotin