Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 13.10.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Blato , opština Pirot, Prostorija MZ Blato
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Preventivne mere za sprečavanje pojave mikotoksina u kukuruzu , savetodavac Zoran Panajotović
2. 10:30 do 11:00 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Zoran Nikolić

Cilj predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa preventivnim merama za sprečavanje pojave mikotoksina u kukuruzu, kao i sa mogućnostima obezbeđenja dodatnih izvora prihoda pored redovne delatnosti gazdinstva.
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot