Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 12.10.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Negotin , opština Negotin, Velika sala Poljoprivredne škole “Rajko Bosnić”
sa temama:
1. 09:00 do 09:33 Integralna zaštita bilja , savetodavac Slavica Svetozarević
2. 09:34 do 10:08 Zaštita pšenice od štetočina , savetodavac Bojana Filidžanović

Cilj najavljenog predavanja je da se proizvođači upoznaju sa najnovijim dostignućima u poljoprivrednoj proizvodnji.
Koordinator: Bojana Filidžanović

Izvor: PSSS Negotin