Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 10:01 održana je predavanje, mesto Davidovac , opština Kladovo, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 10:01 do 10:34 Rezidba vocaka , savetodavac Teodor Prvulović
2. 10:35 do 11:27 E agrar i e uprava , savetodavac Zorica Petkanić

Cilj ovih predavanja su bila upoznavanje poljoprivrednika sa aktuelnim temama iz agrara i agrarne politike Ministarstva poljoprivrede i pravilnom rezidbom vocarskih kultura.
Koordinator: Teodor Prvulović

Izvor: PSSS Negotin