Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 14.03.2023. godine, sa početkom u 17:00 održaće se predavanje, mesto Draževac , opština Beograd-Obrenovac, Sala MZ
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Agrotehnika kukuruza , savetodavac Željko Lazić
2. 17:35 do 18:05 Priprema zemljišta za sadnju voća , savetodavac Željko Lazić

Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa agrotehnikom kukuruza i pripreme zemljišta za sadnju voća .
Koordinator: Željko Lazić

Izvor: PSSS Beograd