Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 31.01.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je predavanje, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Prostorije PSSS Leskovac
sa temama:
1. 08:00 do 08:30 Značaj zimskog tretmana za zasade voća , savetodavac Marinko Jovičić
2. 08:35 do 09:05 Diverzifikacija prihoda na gazdinstvu , savetodavac Radovan Bjelica

Prisutni poljoprivredni proizvođači na predavanju biće informisani o značaju zismskog tretmana u zasadima voća, kao i o dodatnim prihodima na gazdinstvu (diverzifikacija prihoda).
Koordinator: Marinko Jovičić

Izvor: PSSS Leskovac