Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 31.01.2024. godine, sa početkom u 08:30 održana je predavanje, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad, Prostorije PSSS Jagodina
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Prihranjivanje pšenice , savetodavac Milanka Miladinović
2. 09:00 do 09:30 eAgrar , savetodavac Ljiljana Jeremić

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa značajem prihranjivanja pšenice kao i količinom i vrstom đubriva koju treba primeniti.Takođe, upoznati proizvođače sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, promeni podataka i obnovi registracije..
Koordinator: Milanka Miladinović

Izvor: PSSS Jagodina