Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 23.01.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Crna Trava , opština Crna Trava, Opštinska sala
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem i obnova za 2024.godinu u eAgraru , savetodavac Nenad Stefanović
2. 10:30 do 11:00 Diverzifikacije prihoda na gazdinstvu , savetodavac Dušan Đorđević

Cilj predavanja bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim temama iz oblasti agrarne politike i E agrara.
Koordinator: Nenad Stefanović

Izvor: PSSS Leskovac