Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 22.01.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Lebane , opština Lebane, Sala opstine Lebane
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 IPARD , savetodavac Nenad Stefanović
2. 10:30 do 11:00 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na gazd., račun., penziono i socijalno osiguranje, osiguranje useva i kredite u polj. , savetodavac Dušan Đorđević

Cilj predavanja bio je upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim temama iz oblasti agrarne politike.
Koordinator: Nenad Stefanović

Izvor: PSSS Leskovac