Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 09.02.2021. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Petrovac , opština Leskovac – grad, Prostorija mesne zajednice
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zaštita višnje , savetodavac Bojana Karapandžić
2. 18:30 do 19:00 Tehnologija proizvodnje višnje , savetodavac Aleksandar Mitic

Cilj predavanja je bio da se poljoprivrednim proizvođačima predstave mere zaštite višnje od prouzrokovača bolestii štetočina, kao i tehnologija proizvodnje višnje.
Koordinator: Bojana Karapandžić

Izvor: PSSS Leskovac