Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 10.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Pečenjevce , opština Leskovac – grad, Dom kulture Pečenjevce
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Pravilna prihrana ozimih useva preduslov za dobar prinos , savetodavac Boban Stanković
2. 10:30 do 11:00 Mere i aktivnosti Ministarstva poljoprivrede , savetodavac Igor Ristić

Cilj: Pre prihrane poljoprivrednici moraju znati šta usevu nedostaje, kako bi prihrana bila adekvatna a ulaganje i finansijski troškovi opravdani. Prisutni upoznati sa aktuelnim merama i aktivnostima Ministarstva poljoprivrede.
Koordinator: Boban Stanković

Izvor: PSSS Leskovac