Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 09.02.2024. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Karanovac , opština Varvarin, Prostorije hladnjače Fruit Markel
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Tehnologija gajenja vinove loze , savetodavac Radomir Bušatović
2. 19:30 do 20:00 Zaštita vinove loze , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom gajenja vinove loze, kao i sa principima zaštite zasada vinove loze.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac