Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 10.02.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Zalogovac , opština Varvarin, Prostorije hladnjače Real Gold Fruit
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Tehnologija gajenja jagode , savetodavac Radomir Bušatović
2. 09:30 do 10:00 Zaštita jagode , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom gajenja jagode, kao i sa zaštitom jagode.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac