Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 07.02.2024. godine, sa početkom u 19:30 održana je predavanje, mesto Mačkovac , opština Kruševac – grad, Prostorije ZZ Evro kalem trade
sa temama:
1. 19:30 do 20:00 Tehnologija gajenja kruške , savetodavac Radomir Bušatović
2. 20:00 do 20:30 Zaštita kruške , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom gajenja kruške, kao i sa principima zaštite zasada kruške.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac