Najava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 14.02.2024. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Bela Voda , opština Kruševac – grad, Domaćinstvo Miće Ikodinovića
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje kroz evidenciju tehnološko ekonomskih podataka , savetodavac Zoran Starinac
2. 12:30 do 13:00 Unapređenje proizvodnje i prerade grožđa , savetodavac Momir Nedić

Proizvođačima će biti prezentovani savremeni načini proizvodnje i prerade grožđa.Proizvođačima će biti prezentovani tehnološko ekonomski obrasci i način vođenja evidencije podataka.
Koordinator: Zoran Starinac

Izvor: PSSS Kruševac