Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 05.02.2024. godine, sa početkom u 19:30 održana je predavanje, mesto Orašje , opština Varvarin, Prostorije hladnjače Botunjac Fruit
sa temama:
1. 19:30 do 20:00 Tehnologija gajenja jagode , savetodavac Radomir Bušatović
2. 20:00 do 20:30 Zaštita jagode , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom gajenja jagode, kao i sa zaštitom jagode.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac