Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 06.02.2024. godine, sa početkom u 09:48 održana je predavanje, mesto Ljubinić , opština Beograd-Obrenovac, Gazdnstvo Marice Todorović
sa temama:
1. 09:48 do 10:29 Ishrana ovaca , savetodavac Dragoljub Krajnović
2. 10:32 do 11:10 Diverzifikacija u poljoprivredi , savetodavac Mladen Pavlović

Namera ovog predavanja bila je da se okupljenim poljoprivrednicima-stočarima putem prve teme detaljnije objasni pravilan način ishrane ovaca u različitim fazama proizvodnog ciklusa kao i pri različitim fiziološkim statusima i uzrastima. Druga tema bila je namenjena poljoprivrednim proizvođačima da bi se upoznali sa prednostima diverzifikacije u u poljoprivrednoj proizvodnji.
Koordinator: Dragoljub Krajnović

Izvor: PSSS Beograd