Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 10.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Marenovo , opština Varvarin, Lovački klub
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Izbor hibrida kukuruza za setvu 2023.g. , savetodavac Radojka Nikolić
2. 18:30 do 19:00 Značaj kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Snježana Vujinović

Cilj predavanja je bo upoznavanje proizvođača za izborom hibrida kukuruza i značajem kontrole plodnosti zemljišta.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac