Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 10.03.2023. godine, sa početkom u 08:04 održana je predavanje, mesto Ljig , opština Ljig, Sala opštine Ljig
sa temama:
1. 08:04 do 08:43 Projektovanje podizanja višegodišnjih zasada (malina i borovnica) , savetodavac Jovan Milinković
2. 08:43 do 09:16 Prihrana strnih žita , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
3. 09:16 do 09:47 Zasnivanje lucerišta , savetodavac Svetlana Jerinić
4. 09:47 do 10:25 Uvođenje eAgrara , savetodavac Milena Dražić

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa podizanjem savremenih intezivnih zasada maline i borovnice, prihranom strnih žita, zasnivanjem lucerišta i uvođenjem eAgrara.
Koordinator: Jovan Milinković

Izvor: PSSS Valjevo