Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 26.02.2024. godine, sa početkom u 09:56 održana je predavanje, mesto Topola (varošica) , opština Topola, Sala Skupštine opštine
sa temama:
1. 09:56 do 10:27 Rezidba šljive na rod , savetodavac Biljana Milosavljević
2. 10:28 do 11:02 Načini đubrenja stajskim đubrivom višegodišnjih zasada vinove loze , savetodavac Danko Petrović

Cilj predavanja je upoznavanje zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača sa đubrenjem vinograda i rezidbom šljive na rod.
Koordinator: Biljana Milosavljević

Izvor: PSSS Kragujevac