Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 26.02.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Atenica , opština Čačak – grad, Ugostiteljski objekat Kod Ćureta
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Uslovi smeštaja muznih grla , savetodavac Ljiljana Ćurčić
2. 14:30 do 15:00 Rezidba šljive , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Upoznavanje polj. proizvođača sa značajem ispunjenosti odgovarajućih uslova smeštaja muznih grla kao i pravilnom rezidbom šljive.
Koordinator: Ljiljana Ćurčić

Izvor: PSSS Čačak