Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 01.12.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Aranđelovac , opština Aranđelovac, Sala opštine Aranđelovac
sa temama:
1. 12:00 do 12:32 Odgoj teladi , savetodavac Goran Joksić
2. 12:32 do 13:04 Značaj kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Ljiljana Vuksanović


Koordinator: Goran Joksić

Izvor: PSSS Kragujevac