Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Poljoservis

Dana 01.12.2023. godine, sa početkom u 11:12 održana je obilazak ogledne farme, mesto Mužinac , opština Sokobanja, Gazdinstvo Miljane Jocić
sa temom:
1. 11:12 do 11:53 Primena mera dobre poljoprivredne prakse u cilju boljeg čuvanja plodova jabuke , savetodavac Sanja Čokojević

Primena mera dobre poljoprivredne prakse u cilju boljeg čuvanja plodova jabuke.
Koordinator: Sanja Čokojević

Izvor: PSSS Poljoservis