Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 24.08.2023. godine, sa početkom u 10:10 održana je predavanje, mesto Topola (varošica) , opština Topola, Jovan Damjanović
sa temama:
1. 10:10 do 10:50 Značaj zelenišnog đubriva u poljoprivredi i njegova primena , savetodavac Valentina Kovačević
2. 10:51 do 11:23 Diverzifikacija poljoprivredne proizvodwe na PG , savetodavac Miloš Jelić

Na predavanju će biti reči o diverzifikaciji poljoprivredne proizvodnje na PG i značaju zelenišnog đubrenja u poljoprivredi.
Koordinator: Valentina Kovačević

Izvor: PSSS Kragujevac