Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Užice

Dana 22.08.2023. godine, sa početkom u 13:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Gubin Do , opština Užice – grad, Vasiljević Ratomir
sa temom:
1. 13:30 do 14:00 Određivanje vremena i načina berbe kod različith sorti šljive , savetodavac Ana Prokić

Vreme berbe i prikupljanja zavise od namene plodova (konzumna upotreba, prerada ili proizvodnja rakije).
Koordinator: Ana Prokić

Izvor: PSSS Užice