Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 08.02.2021. godine, sa početkom u 14:30 održana je predavanje, mesto Zupče , opština Zubin Potok, Sala gazdinstva Kasalovič Vukote sa temama:
1. 14:30 do 15:10 Setva jarih strnih žita i kukuruza , savetodavac Zoran Milosavljević
2. 15:15 do 15:55 Gajenje krompira , savetodavac Nebojša Božović

Cilj održavanja predavanja bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa setvom jarih strnih žita i kukuruza kao i gajenjem krompira.Na kraju predavanja proizvođači su se upoznali sa uzimanjem uzoraka zemljišta sa njihovih njiva za agrohemisku analizu.
Koordinator: Zoran Milosavljević

Izvor: PSSS K.Mitrovica