Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 08.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Beluće , opština Leposavić, OŠ “Stana Bačanin” sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Zimska zaštita koštičavog voća , savetodavac Siniša Nedeljković
2. 11:35 do 12:05 Ishrana krava u proizvodnom ciklusu i zasušenom periodu , savetodavac Kosovka Jakšić

Cilj održavanja predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa zimskom zaštitom koštičavog voća kao i sa pravilnom ishranom krava u proizvodnom ciklusu i zasušenom periodu.
Koordinator: Siniša Nedeljković

Izvor: PSSS K.Mitrovica