Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 14.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, PSSS Čačak
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 eAgrar , savetodavac Radovan Ševarlić
2. 09:30 do 10:00 Sistemska kontrola zemljišta , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Cilj predavanja bio je upoznavanje proizvođača sa procedurom uvođenja eAgrara i agrohemijskom analizom zemljišta
Koordinator: Radovan Ševarlić

Izvor: PSSS Čačak