Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 09:30 održana je predavanje, mesto Grabovica , opština Gornji Milanovac, Kancelarija Mesne zajednice
sa temama:
1. 09:30 do 10:00 Diverzifikacije prihoda na gazdinstvu , savetodavac Radovan Ševarlić
2. 10:00 do 10:30 Sistemska kontrola plodnosti , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Cilj predavanja bio je upoznavanje proizvođača sa značajem diverzifikacije prihodana gazdinstvu i značajem agrohemijske analize zemljišta
Koordinator: Radovan Ševarlić

Izvor: PSSS Čačak