Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 02.02.2021. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Takovo , opština Gornji Milanovac, Ugostiteljski objekat u Takovu
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Podsticaji u poljoprivredi iruralnom razvoju , savetodavac Biljana Janjic
2. 17:30 do 18:00 Sistemska kontrola zemljišta , savetodavac Borko Ivanović

Cilj predavanja je upoznavanje proizvođača sa podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i značajem sistemske kontrole zemljišta.
Koordinator: Biljana Janjic

Izvor: PSSS Čačak