Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 30.01.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Dobanovci , opština Beograd-Surčin, Sala Vatrogasni dom
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Bolesti strnih žita , savetodavac Eleonora Onć Jovanović
2. 12:35 do 13:05 Prihrana pšenice , savetodavac Zlatko Vampovac

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa dobrom poljoprivrednom praksom u zaštiti bilja kao i neophodnost primene prihrane pšenice.
Koordinator: Zlatko Vampovac

Izvor: PSSS Beograd