Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 03.02.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Borča , opština Beograd-Palilula, Domaćinstvo Dalja
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Tumačenje agrohemijskih analiza zemljišta , savetodavac Anka Kačarević
2. 12:35 do 13:05 Prihrana pšenice , savetodavac Zlatko Vampovac

Cilj predavanja je bio da se upoznaju, poljoprivredni proizvođači sa kontrolom plodnosti zemljišta, kao i neophodnost prihrane pšenice.
Koordinator: Zlatko Vampovac

Izvor: PSSS Beograd