Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 02.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Boljevci , opština Beograd-Surčin, Domaćinstvo Zloh
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Bolesti strnih žita , savetodavac Eleonora Onć Jovanović
2. 10:35 do 11:05 Prihrana pšenice , savetodavac Zlatko Vampovac

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa dobrom poljoprivrednom praksom u zaštiti bilja kao i primene prihrane pšenice.
Koordinator: Zlatko Vampovac

Izvor: PSSS Beograd