Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

Dana 01.02.2021. savetodavac Silvija Hodžić posetio je udruženje Udruženje poljoprivrednika “Agro Deževa”, mesto Deževa, opština Novi Pazar – grad, u periodu od 11:30 do 12:15 časova
Sastanak u UP “Agro Deževa” održan je u cilju informisanja predsednika i članova udruženja o raspisanom Javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoporivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja u 2021. godini, za koju su oni zainteresovani od pre par godina.

Izvor: PSSS Novi Pazar