Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 29.01.2021. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Ritopek , opština Beograd-Grocka, Sala hladnajače Pollino fruit
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Dobra poljoprivredna praksa u zaštiti voćarskih kultura , savetodavac Bojan Mijatović
2. 13:35 do 14:05 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Violeta Veličković

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa kontrolom plodnosti zemljišta, kao i dobrom poljoprivrednom praksom u zaštiti bilja.
Koordinator: Bojan Mijatović

Izvor: PSSS Beograd