Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

Dana 26.01.2021. savetodavac Safet Vesnić posetio je udruženje Udruženje pčelara ,,Matičnjak’, mesto Novi Pazar, opština Novi Pazar – grad, u periodu od 11:00 do 12:00 časova
Radovi u pčelinjaku u zimskom periodu i aktivnosti udruženja u 2021 godini, bile su tema posete udruženju pčelara – Matičnjak, Poseti je prisustvovalo četiri člana udruženja.

Izvor: PSSS Novi Pazar