Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 26.01.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Vlasotince , opština Vlasotince, Poslovne prostorije JovanovićGradimira
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Podrška sprovođenju IPARD II programa 2014-2020 , savetodavac Mirjana Petrović
2. 09:35 do 10:05 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Nenad Stefanović

Predavanje je održano sa ciljem podrške sprovođenju IPARD II programa i upoznavanjem značaja diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Mirjana Petrović

Izvor: PSSS Leskovac