Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Užice

Dana 13.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Gubin Do , opština Užice – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Ratomir Vasiljević
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Procena prinosa šljive , savetodavac Ana Prokić

Uvidom u stanje voćnjaka uočeno da je u jednom delu zasada došlo do izmrzavanja cvetova i plodova u vreme niskih prolećnih temperatura. Konstatovano da je prinos šljive manji u odnosu na prošlu godinu,a kvalitet plodova zadovoljavajuću.
Koordinator: Ana Prokić

Izvor: PSSS Užice