Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Loznica

Dana 13.06.2024. godine, sa početkom u 09:01 održana je obilazak ogledne farme, mesto Vrhpolje , opština Ljubovija, Gazdinstvo Milice krstić iz Vrhpolja
sa temom:
1. 09:01 do 09:32 Uticaj savremenih tehnologija proizvodnje jednorodih i dvorodih sorata maline na prinos i kvalitet plodova , savetodavac Nikola Petrović

Cilj posete oglednom gazdinstvu je predstavljanje savremenih tehnologija proizvodnje maline kod jednorodih i dvorodih sorata. Poseti oglednom gazdinstvu je prisustvovalo pet proizvođača.
Koordinator: Nikola Petrović

Izvor: PSSS Loznica