Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

Dana 28.06.2024. godine, sa početkom u 07:33 održana je obilazak ogledne farme, mesto Varna , opština Šabac – grad, farma Milutinović
sa temom:
1. 07:33 do 08:04 Obilazak ogledne farme , savetodavac Marina Gačić

Cilj posete oglednoj farmi bio je da se prisutni upoznaju sa savremenim načinom smeštaja, ishrane i muže krava. Bilo je prisutno pet poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Marina Gačić

Izvor: PSSS Šabac