Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 28.06.2024. godine, sa početkom u 07:57 održana je tribina, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Tribina u prostorijama PSSS ,,Poljosavet” Loznica
sa temom:
1. 07:57 do 08:32 PDV, troškovi na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi i krediti u poljoprivredi , savetodavac Milica Popadić

Cilj tribine je upoznati prisutne sa temom iz agroekonomije sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi i kredite u poljoprivredi.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica