Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Pirot

Dana 10.05.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Poljska Ržana , opština Pirot, gazdinstvo Pejčić Predraga
sa temom:
1. 13:00 do 14:00 Dobra poljoprivredna praksa u stočarstvu , savetodavac Goran Popović

Cilj posete oglednom gazdinstvu bio je da se proizvođači upoznaju sa dobrom poljoprivrednom praksom u stočarskoj proizvodnji.
Koordinator: Goran Popović

Izvor: PSSS Pirot