Najava: RADIONICA-PSSS Loznica

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se radionica, mesto Lozničko Polje , opština Loznica – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Vuka Sladakovića
sa temom:
1. 13:00 do 13:45 Savremeni načini sušenja žitarica , savetodavac Milenko Đurić

Cilj radionice je da se prisutni upoznaju sa savremenim načinima sušenja žitarica na gazdinstvu.
Koordinator: Milenko Đurić

Izvor: PSSS Loznica