Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Novi Pazar

Dana 11.06.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Selo Batnjik – PG Srećko Kudrić
sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Prezentacija dobrih rezultata poslovanja kao i vođenja evidencije na gazdinstvu , savetodavac Stefan Pajović

Cilj posete ogedne farme bio je prezentacija dobrih rezultata poslovanja kao i vođenja evidencije na gazdinstvu.
Koordinator: Stefan Pajović

Izvor: PSSS Novi Pazar