Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Beograd

Dana 12.06.2024. godine, sa početkom u 10:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Dubona , opština Beograd-Mladenovac, PG Gordane Pavlović
sa temom:
1. 10:30 do 11:24 Način osiguranja biljnih kultura u poljoprivredi , savetodavac Jelena Jovanović

Cilj obilaska ogledne farme je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa načinom osiguranja biljnih kultura u poljoprivredi. Odabir teme je bio na osnovu veoma varijabilnih klimatskih promena poslednjih godina.
Koordinator: Jelena Jovanović

Izvor: PSSS Beograd