Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Leskovac

Dana 08.09.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Donje Krajince , opština Leskovac – grad, Gazdinstvo Nenada Nešića
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Lična iskustva u proizvodnji mleka , savetodavac Dejan Randjelović

Cilj obilaska ogledne farme bio je snimanje video zapisa u saradnji sa TV ekipom koja je angažovana da se realizuje video zapis o poseti oglednoj farmi sa teritorije Jablaničkog okruga na kojoj PSSS Leskovac obavlja savetodavne poslove, gde će poljoprivredni proizvođač izneti svoja lična iskustva u proizvodnji mleka.
Koordinator: Dejan Randjelović

Izvor: PSSS Leskovac