Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Leskovac

Dana 06.09.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Donje Krajince , opština Leskovac – grad, Gazdinstvo Nenada Nešića
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Ekonomičnost proizvodnje mleka , savetodavac Dejan Randjelović

Cilj obilaska ogledne farme bio je da se prisutnim proizvođačima predstavi ekonomska isplativost proizvodnje mleka.
Koordinator: Dejan Randjelović

Izvor: PSSS Leskovac